08-05-2019 పంచాంగం

 08-05-2019 Panchangam

శ్రీ వికారినామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం ,
వైశాఖమాసం, గ్రీష్మ రుతువు 
సూర్యోదయం ఉదయం 05.51 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.34 నిమిషాలకు
బుధవారం శుక్ల చవితి రాత్రి/ తెల్లవారుజామున 00.59 నిమిషాల వరకు
మృగశిర నక్షత్రం
 సాయంత్రం 16.01 నిమిషాల వరకు తదుపరి ఆరుద్ర నక్షత్రం.
వర్జ్యం రాత్రి/ తెల్లవారుజామున 00:10 నిముషాలనుండి రాత్రి/ తెల్లవారుజామున 01:43 నిముషాల వరకు
దుర్ముహూర్తం ఉదయం 11:43 నిమిషాల నుండి మధ్యాహన్నం 12:38 నిముషాల వరకు
శుభసమయం ఉదయం 07:23 నిముషాలనుండి ఉదయం 08:57 నిముషాల వరకు
తదుపరి రాత్రి/ తెల్లవారుజామున 05.36 ని.షా నుండి రాత్రి/ తెల్లవారుజామున 07.09 ని.షావరకు
సుకర్మాన్ యోగం రాత్రి 21.19 ని.షా వరకు, తదుపరి ధృతి యోగం 
వణిజ కరణం మధ్యాహన్నం 13.40 ని.షా వరకు, బద్ర కరణం రాత్రి/ తెల్లవారుజామున 00:59 నిముషాల వరకు

   

డా. టి. శ్రీకాంత్ 

వాగ్దేవిజ్యోతిషాలయం
బి. టెక్(మెకానికల్), ఎం. ఎ (జ్యోతిషం),
ఎం. ఎ (వేదాంగజ్యోతిషం)మాస్టర్స్ ఇన్ వాస్తు , పి జి డిప్లొమా ఇన్ జ్యోతిర్వాస్తు,సంఖ్యాశాస్త్రం. పి హెచ్ డి (వేదాంగజ్యోతిషం)   ,(ఎమ్ ఎస్ సి (సైకాలజీ ))

9989647466

8985203559

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *