32 రూట్లలో ఉద్యోగులకు బస్సులు

32 bus routes for employees

నగరంలోని ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కోసం రేపటి నుంచి ప్రత్యేక బస్సులు నడుస్తాయి. ఉద్యోగులకు ప్రత్యేక బస్సులను ఏర్పాటు చేసేందుకు సీఎం కేసీఆర్ అనుమతించారు. ఉద్యోగులు తప్పనిసరిగా వాళ్ళ గుర్తింపు కార్డు చూపిస్తేనే బస్సులోకి అనుమతిస్తారని అధికారులు చెబుతున్నారు. మొత్తం నగరంలోని 32 రూట్లలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బస్సు సౌకర్యం కల్పిస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం.

#TSUPDATES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *