నేటి పంచాంగం

AUGUST 27TH PANCHANGAM
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, శ్రావణమాసం,
సూర్యోదయం ఉదయం 06.05 నిమిషాలకు -సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.30 నిమిషాలకు
మంగళవారం కృష్ణ ద్వాదశి  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 02.36 నిమిషాల వరకు
పునర్వసు నక్షత్రం  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 01.14 నిమిషాల వరకు తదుపరి పుష్యమి నక్షత్రం.
వర్జ్యం మధ్యాహన్నం 14:06 నిమిషాల నుండి మధ్యాహన్నం 15:35 నిముషాల వరకు
దుర్ముహూర్తం ఉదయం 08:34 నిమిషాల నుండి ఉదయం 09:24 నిముషాల వరకు
తదుపరి రాత్రి 23:08 నిముషాలనుండి రాత్రి 23:55 నిముషాల వరకు
శుభసమయం రాత్రి 23.00 ని.షా నుండి  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 00.29 ని.షావరకు
సిద్ది యోగం ఉదయం 09.28 ని.షా వరకు, తదుపరి వ్యతీపాత యోగం
కౌలవ కరణం మధ్యాహన్నం 15.58 ని.షా వరకు, తైత్తుల కరణం  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 02:36 నిముషాల వరకు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *