కెనడాలో దీపావళి సంబురాలు

Canada Diwali Celebrations

కెనడా దేశంలోని ఒంటారియో రాష్ట్రంలో ప్రముఖ పట్టణమైన టొరంటోలో దీపావళి సంబరాలు అంబరాన్ని తాకాయి. ఖండాలు దాటినా, సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను వదిలేది లేదని, అక్కడి భారతీయులంతా కలిసి దీపావళి పండుగ ఆనందోత్సాహాలతో అట్టహాసంగా జరుపుకున్నారు. భావితరాలకు దీపావళి పండుగ విశిష్టత తెలియపర్చేలా పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహించి, బాణాసంచా కాల్చి అలరించారు. మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలపట్ల గౌరవం తో టిడిఎప్ కెనడా మరియు డిడి రెడ్డి, జితేందర్ రెడ్డి సహకారంతో బ్రిచ్మోంట్ ఫ్రెండ్ క్లబ్ మరయు మినిస్టరి ఆఫ్ మమ్స్ ఆధ్వర్యంలో భారతీయులందరిని ఏకం చేసి దీపావళి పండుగ సంబరాలు అంబరాన్నంటేలా జరుపుకున్నారు. చిన్నారులకు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించి వారిలో చెతన్యం నింపి, ఆనందోత్సాహాలతో అలరించారు.

toronto diwali celebrations

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *