తేదీ 24-06-2019 పంచాంగం

Posted on
Horoscope 24-06-2019 Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం , జ్యేష్ఠమాసం, గ్రీష్మ రుతువు(దృక్ )  సూర్యోదయం ఉదయం 05.47 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.50 నిమిషాలకు సోమవారం కృష్ణ సప్తమి రాత్రి / తెల్లవారుజామున 02.13 నిమిషాల వరకు పూర్వభాద్రపద నక్షత్రం రాత్రి... Read More

తేదీ 23-06-2019 పంచాంగం

Posted on
Horoscope 23-06-2019 శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం , జ్యేష్ఠమాసం, గ్రీష్మ రుతువు(దృక్ )  సూర్యోదయం ఉదయం 05.47 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.50 నిమిషాలకు ఆదివారం కృష్ణ షష్ఠి రాత్రి 23.53 నిమిషాల వరకు శతభిష నక్షత్రం రాత్రి / తెల్లవారుజామున 00.08 నిమిషాల... Read More

తేదీ 21-06-2019 పంచాంగం

Posted on
Horoscope 21-06-2019 Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం , జ్యేష్ఠమాసం, గ్రీష్మ రుతువు(దృక్ )  సూర్యోదయం ఉదయం 05.47 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.49 నిమిషాలకు శుక్రవారం కృష్ణ చవితి రాత్రి 19.08 నిమిషాల వరకు శ్రవణం నక్షత్రం సాయంత్రం 18.15 నిమిషాల వరకు... Read More

Horoscope 19-06-2019 పంచాంగం

Horoscope 19-06-2019 Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం , జ్యేష్ఠమాసం, గ్రీష్మ రుతువు(దృక్ )  సూర్యోదయం ఉదయం 05.46 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.49 నిమిషాలకు బుధవారం కృష్ణ ద్వితీయ మధ్యాహన్నం 15.34 నిమిషాల వరకు పూర్వాషాఢ నక్షత్రం మధ్యాహన్నం 13.30 నిమిషాల వరకు... Read More

తేదీ 18-06-2019 పంచాంగం

Posted on
Horoscope 18-06-2019 Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం , జ్యేష్ఠమాసం, గ్రీష్మ రుతువు(దృక్ )  సూర్యోదయం ఉదయం 05.46 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.48 నిమిషాలకు మంగళవారం కృష్ణ పాడ్యమి మధ్యాహన్నం 14.31 నిమిషాల వరకు మూల నక్షత్రం ఉదయం 11.51 నిమిషాల వరకు తదుపరి... Read More

తేదీ 13-06-2019 పంచాంగం

Horoscope 13-06-2019 Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం , జ్యేష్ఠమాసం, గ్రీష్మ రుతువు(దృక్ )  సూర్యోదయం ఉదయం 05.45 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.47 నిమిషాలకు గురువారం శుక్ల ఏకాదశి సాయంత్రం 16.49 నిమిషాల వరకు చిత్త నక్షత్రం ఉదయం 10.56 నిమిషాల వరకు తదుపరి... Read More

జూన్ 9 నుంచి 15 దాకా వార‌ఫ‌లాలు

2019 June Second Week Horoscope మేషరాశి: ఈవారం ఆరంభంలో నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో తడబాటు ఉంటుంది, పెద్దల అనుభవాలను పరిగణలోకి తీసుకోవడం సూచన. చర్చాపరమైన విషయాల్లో కాస్త సర్దుబాటు విధానం మంచిది.... Read More

Horoscope 11-06-2019 పంచాంగం

Horoscope 11-06-2019 Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం , జ్యేష్ఠమాసం, గ్రీష్మ రుతువు(దృక్ )  సూర్యోదయం ఉదయం 05.45 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.47 నిమిషాలకు మంగళవారం శుక్ల నవమి రాత్రి 20.19 నిమిషాల వరకు ఉత్తర ఫల్గుణి నక్షత్రం మధ్యాహన్నం 13.01 నిమిషాల వరకు... Read More

తేదీ 09-06-2019 పంచాంగం

Horoscope 09-06-19 Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం , జ్యేష్ఠమాసం, గ్రీష్మ రుతువు(దృక్ )  సూర్యోదయం ఉదయం 05.45 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.46 నిమిషాలకు ఆదివారం శుక్ల సప్తమి  రాత్రి / తెల్లవారుజామున  00.36 నిమిషాల వరకు మఘ... Read More

తేదీ 08-06-2019 పంచాంగం

Horoscope 08-06-2019 Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం , జ్యేష్ఠమాసం, గ్రీష్మ రుతువు(దృక్ )  సూర్యోదయం ఉదయం 05.45 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.46నిమిషాలకు శనివారం శుక్ల షష్ఠి రాత్రి / తెల్లవారుజామున 02.55 నిమిషాల వరకు ఆశ్లేష నక్షత్రం సాయంత్రం 17.23 నిమిషాల... Read More