తేదీ 13-03-2019 పంచాంగం

Horoscope 13-03-2019 Panchangam శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం , ఫాల్గుణమాసం, వసంత రుతువు  సూర్యోదయం ఉదయం 06.30 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.22 నిమిషాలకు బుధవారం శుక్ల సప్తమి రాత్రి/ తెల్లవారుజామున 04.23 నిమిషాల వరకు రోహిణి నక్షత్రం రాత్రి/... Read More

తేదీ 12-03-2019 పంచాంగం

Posted on
Daily Horoscope 12-03-2019 శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం , ఫాల్గుణమాసం, వసంత రుతువు  సూర్యోదయం ఉదయం 06.30 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.22 నిమిషాలకు మంగళవారం శుక్ల షష్ఠిరాత్రి/ తెల్లవారుజామున 04.50 నిమిషాల వరకు కృత్తికా నక్షత్రం రాత్రి/... Read More

10-03-2019 నుండి 16-03-2019 వరకు వారఫలాలు

weekly horoscope 10 to 16 th march మేషరాశి :  ఈవారం మిత్రులనుండి నూతన విషయాలు తెలుసుకుంటారు, వారితో సమయం గడిపే ఆస్కారం కలదు. నూతన పరిచయాలకు అవకాశం ఉంది. చేపట్టు... Read More

తేదీ 10-03-2019 పంచాంగం

Panchangam 10-03-2019 Horoscope శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం , ఫాల్గుణమాసం, వసంత రుతువు  సూర్యోదయం ఉదయం 06.32 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.21 నిమిషాలకు ఆదివారం శుక్ల చవితి రాత్రి/ తెల్లవారుజామున 04.06 నిమిషాల వరకు అశ్విని నక్షత్రం రాత్రి/... Read More

Horoscope 07-03-2019 పంచాంగం

Horoscope 07-03-2019 Panchangam శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం , ఫాల్గుణమాసం, శిశిర రుతువు  సూర్యోదయం ఉదయం 06.34 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.21 నిమిషాలకు గురువారం శుక్ల పాడ్యమి రాత్రి 23.44 నిమిషాల వరకు పూర్వభాద్రపద నక్షత్రం రాత్రి 20.55 నిమిషాల వరకు తదుపరి... Read More

తేదీ 06-03-2019 పంచాంగం

Posted on
Panchangam 06 -03-19 Daily Horoscope శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం , మాఘమాసం, శిశిర రుతువు  సూర్యోదయం ఉదయం 06.35 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.20 నిమిషాలకు బుధవారం కృష్ణ అమావాస్య రాత్రి 21.34 నిమిషాల వరకు శతభిష నక్షత్రం సాయంత్రం 18.14 నిమిషాల... Read More

Weekly Horoscope 03-03-2019 నుండి 09-03-2019 వరకు వారఫలాలు

Posted on
Weekly Horoscope 03-03-2019 to 09-03-2019 మేషరాశి : ఈవారం  సాధ్యమైనంత మేర దూరదృష్టితో నిర్ణయాలు తీసుకోండి. అధికారులకు అనుగుణంగా ముందుకు వెళ్ళుట అలాగే ఆలోచనలు చేయుట సూచన. ప్రయాణాలు చేయునపుడు తగిన... Read More

తేదీ 04-03-2019 పంచాంగం

Horoscope 04-03-2019 pachangam శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం , మాఘమాసం, శిశిర రుతువు  సూర్యోదయం ఉదయం 06.36 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.20 నిమిషాలకు సోమవారం కృష్ణ త్రయోదశి సాయంత్రం 16.29 నిమిషాల వరకు శ్రవణం నక్షత్రం మధ్యాహన్నం 12.11 నిమిషాల వరకు... Read More

Panchangam 03-03-2019 పంచాంగం

Daily Horoscope  03-03-2019  Panchangam శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం , మాఘమాసం, శిశిర రుతువు  సూర్యోదయం ఉదయం 06.37 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.20 నిమిషాలకు ఆదివారం కృష్ణ ద్వాదశి మధ్యాహన్నం 13.45 నిమిషాల వరకు ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం ఉదయం 09.01 నిమిషాల వరకు... Read More

తేదీ 02-03-2019 పంచాంగం

Posted on
Horoscope 02-03-2019 Panchangam శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం , మాఘమాసం, శిశిర రుతువు  సూర్యోదయం ఉదయం 06.38 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.19 నిమిషాలకు శనివారం కృష్ణ ఏకాదశి ఉదయం 11.04 నిమిషాల వరకు ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం ఈరోజు మొత్తం... Read More