తేదీ 10-08-2019 పంచాంగం

Posted on
Horoscope 10-08-2019 Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , శ్రావణమాసం సూర్యోదయం ఉదయం 06.01 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.42 నిమిషాలకు శనివారం శుక్ల దశమి ఉదయం... Read More

తేదీ 09-08-2019 పంచాంగం

Horoscope 09-08-2019 Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , శ్రావణమాసం ,  సూర్యోదయం ఉదయం 06.01 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.42 నిమిషాలకు  శుక్రవారం శుక్ల నవమి ఉదయం 10.00 నిమిషాల వరకు అనురాధ నక్షత్రం రాత్రి 21.59 నిమిషాల వరకు తదుపరి జ్యేష్ఠ నక్షత్రం.... Read More

తేదీ 08-08-2019 పంచాంగం

Horoscope 08-08-2019 Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , శ్రావణమాసం ,వర్ష రుతువు(దృక్ )  సూర్యోదయం ఉదయం 06.01 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.43 నిమిషాలకు గురువారం శుక్ల అష్టమి ఉదయం 10.30 నిమిషాల వరకు విశాఖ నక్షత్రం రాత్రి 21.28 నిమిషాల వరకు తదుపరి అనురాధ... Read More

తేదీ 07-08-2019 పంచాంగం

Posted on
horoscope  07-08-2019 panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , శ్రావణమాసం  సూర్యోదయం ఉదయం 06.03 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 07.02 నిమిషాలకు బుధవారం శుక్ల సప్తమి ఉదయం 11.41 నిమిషాల వరకు స్వాతి నక్షత్రం రాత్రి 21.36 నిమిషాల వరకు తదుపరి విశాఖ నక్షత్రం. వర్జ్యం రాత్రి... Read More

తేదీ 06-08-2019 పంచాంగం

Posted on
Horoacope 06-08-2019 Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , శ్రావణమాసం   సూర్యోదయం ఉదయం 06.00 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.44 నిమిషాలకు మంగళవారం శుక్ల షష్ఠి మధ్యాహన్నం 13.30 నిమిషాల వరకు చిత్త నక్షత్రం రాత్రి 22.24 నిమిషాల వరకు తదుపరి స్వాతి నక్షత్రం.... Read More

horoscope 05-08-2019 పంచాంగం

Horoscope 05-08-2019 panchangam సూర్యోదయం : 05.56 నిషాలకు , సూర్యాస్తమయం 18.47 నిషాలకు  వికారి నామ సవత్సరం, శ్రావణ మాసం , శుక్ల పక్షం పంచమి మధ్యాహన్నం 15. 54 నిముషాల... Read More

04-08-2019 నుండి 10-08-2019 వరకు వారఫలాలు

Horoscope 04-08-2019 to 10-08-2019 panchangam మేషరాశి : ఈవారం మొత్తం మీద మిత్రులతో సమయాన్ని సరదాగా గడుపుతారు, వారినుండి ముఖ్యమైన విషయాలు తెలుసుకుంటారు. చేపట్టిన పనులను అనుకున్న సమయానికి పూర్తిచేసే... Read More

తేదీ 04-08-2019 పంచాంగం

horoscope 04-08-2019 శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , శ్రావణమాసం,వర్ష రుతువు(దృక్ )  సూర్యోదయం ఉదయం 06.00 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.45 నిమిషాలకు ఆదివారం శుక్ల చవితి సాయంత్రం 18.49 నిమిషాల వరకు ఉత్తర ఫల్గుణి నక్షత్రం  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 01.45 నిమిషాల వరకు... Read More

తేదీ 02-08-2019 పంచాంగం

Posted on
Horoscope 02-08-2019 Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , ఆషాడమాసం,వర్ష రుతువు(దృక్ )  సూర్యోదయం ఉదయం 05.59 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.45 నిమిషాలకు శుక్రవారం శుక్ల ద్వితీయ  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 01.36 నిమిషాల వరకు ఆశ్లేష నక్షత్రం ఉదయం 09.30 నిమిషాల... Read More

తేదీ 26-07-2019 పంచాంగం

HOROSCOPE 26-07-2019 PANCHANGAM శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , ఆషాడమాసం,వర్ష రుతువు(దృక్ ) సూర్యోదయం ఉదయం 05.57 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.48 నిమిషాలకు శుక్రవారం కృష్ణ నవమి... Read More