తేదీ 30-08-2019 పంచాంగం

Posted on
Panchnagam  30-08-2019 Horoscope శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , శ్రావణమాసం ,  సూర్యోదయం ఉదయం 06.05 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.28 నిమిషాలకు శుక్రవారం కృష్ణ అమావాస్య సాయంత్రం 16.07 నిమిషాల వరకు మఘ నక్షత్రం సాయంత్రం 17.12 నిమిషాల వరకు తదుపరి పుబ్బ నక్షత్రం.... Read More

ఈ వారం కలిసొస్తుందా?

August Fourth Week Horoscope మేషరాశి :ఈవారంలో ముఖ్యమైన విషయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం వలన మేలుజరుగుతుంది. సాధ్యమైనంత మేర నూతన చర్చలకు అవకాశం ఇవ్వకండి. ఉద్యోగంలో అధికారుల నుండి సహకారం లభిస్తుంది,... Read More

ఆగస్టు 23 పంచాంగం

Posted on
AUGUST 23 PANCHANGAM శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , శ్రావణమాసం ,  సూర్యోదయం ఉదయం 06.04 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.33 నిమిషాలకు శుక్రవారం కృష్ణ సప్తమి ఉదయం 08.09 నిమిషాల వరకు కృత్తిక నక్షత్రం  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 03.48 నిమిషాల వరకు... Read More

తేదీ 15-08-2019 పంచాంగం

Horoscope  15-08-2019 Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , శ్రావణమాసం ,  సూర్యోదయం ఉదయం 06.03 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.39 నిమిషాలకు గురువారం శుక్ల పౌర్ణమి సాయంత్రం 17.59 నిమిషాల వరకు శ్రవణం నక్షత్రం ఉదయం 08.03 నిమిషాల వరకు తదుపరి ధనిష్ఠ నక్షత్రం.... Read More

తేదీ 13-08-2019 పంచాంగం

HOROSCOPE  13-08-2019 PANCHANGAM శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , శ్రావణమాసం ,  సూర్యోదయం ఉదయం 06.02 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.40 నిమిషాలకు మంగళవారం శుక్ల త్రయోదశి మధ్యాహన్నం 13.46 నిమిషాల వరకు ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 05.20 నిమిషాల వరకు... Read More

తేదీ 10-08-2019 పంచాంగం

Posted on
Horoscope 10-08-2019 Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , శ్రావణమాసం సూర్యోదయం ఉదయం 06.01 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.42 నిమిషాలకు శనివారం శుక్ల దశమి ఉదయం... Read More

తేదీ 09-08-2019 పంచాంగం

Horoscope 09-08-2019 Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , శ్రావణమాసం ,  సూర్యోదయం ఉదయం 06.01 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.42 నిమిషాలకు  శుక్రవారం శుక్ల నవమి ఉదయం 10.00 నిమిషాల వరకు అనురాధ నక్షత్రం రాత్రి 21.59 నిమిషాల వరకు తదుపరి జ్యేష్ఠ నక్షత్రం.... Read More

తేదీ 08-08-2019 పంచాంగం

Horoscope 08-08-2019 Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , శ్రావణమాసం ,వర్ష రుతువు(దృక్ )  సూర్యోదయం ఉదయం 06.01 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.43 నిమిషాలకు గురువారం శుక్ల అష్టమి ఉదయం 10.30 నిమిషాల వరకు విశాఖ నక్షత్రం రాత్రి 21.28 నిమిషాల వరకు తదుపరి అనురాధ... Read More

తేదీ 07-08-2019 పంచాంగం

Posted on
horoscope  07-08-2019 panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , శ్రావణమాసం  సూర్యోదయం ఉదయం 06.03 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 07.02 నిమిషాలకు బుధవారం శుక్ల సప్తమి ఉదయం 11.41 నిమిషాల వరకు స్వాతి నక్షత్రం రాత్రి 21.36 నిమిషాల వరకు తదుపరి విశాఖ నక్షత్రం. వర్జ్యం రాత్రి... Read More

తేదీ 06-08-2019 పంచాంగం

Posted on
Horoacope 06-08-2019 Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , శ్రావణమాసం   సూర్యోదయం ఉదయం 06.00 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.44 నిమిషాలకు మంగళవారం శుక్ల షష్ఠి మధ్యాహన్నం 13.30 నిమిషాల వరకు చిత్త నక్షత్రం రాత్రి 22.24 నిమిషాల వరకు తదుపరి స్వాతి నక్షత్రం.... Read More