ఈ వారం వారఫలాలు

2019 September Third Week Horoscope మేషరాశి : ఈవారం మొత్తం మీద ఉద్యోగంలో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి , పెద్దలనుండి ఆశించిన మేర సహకారం లభిస్తుంది. విలువైన వస్తువులను ఆత్మీయుల కోసం కొనుగోలు... Read More

తేదీ 16-09-2019 పంచాంగం

Horoscope 16-09-2019 Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , భాద్రపద మాసం  ,  సూర్యోదయం ఉదయం 06.08 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.14 నిమిషాలకు సోమవారం కృష్ణ విదియ మధ్యాహన్నం 14.35 నిమిషాల వరకు రేవతి నక్షత్రం  రాత్రి /... Read More

తేదీ 15-09-2019 పంచాంగం

Horoscope 15-09-2019 Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , భాద్రపద మాసం  ,  సూర్యోదయం ఉదయం 06.08 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.15 నిమిషాలకు ఆదివారం కృష్ణ పాడ్యమి మధ్యాహన్నం 12.24 నిమిషాల వరకు ఉత్తరాభాద్రపద నక్షత్రం  రాత్రి /... Read More

తేదీ 14-09-2019 పంచాంగం

Horoscope – 14-09-2019 Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , భాద్రపద మాసం  , సూర్యోదయం ఉదయం 06.07 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.16 నిమిషాలకు శనివారం శుక్ల పౌర్ణమి ఉదయం 10.03 నిమిషాల వరకు పూర్వభాద్రపద నక్షత్రం రాత్రి 22.56 నిమిషాల... Read More

తేదీ 10-09-2019 పంచాంగం

Horoscope 10-09-2019 Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , భాద్రపద మాసం  , సూర్యోదయం ఉదయం 06.07 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.19 నిమిషాలకు మంగళవారం శుక్ల ద్వాదశి  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 02.42 నిమిషాల వరకు ఉత్తరాషాఢ... Read More

తేదీ 08-09-2019 పంచాంగం

Horoscope 08-09-2019 Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , భాద్రపద మాసం , సూర్యోదయం ఉదయం 06.07 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.21 నిమిషాలకు ఆదివారం శుక్ల... Read More

తేదీ 09-09-2019 పంచాంగం

Horoscope 09-09-2019 Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , భాద్రపద మాసం  , సూర్యోదయం ఉదయం 06.07 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.20 నిమిషాలకు సోమవారం శుక్ల ఏకాదశి  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 00.31 నిమిషాల వరకు... Read More

సెప్టెంబరు 8 నుంచి 14 వారఫలాలు

September Second Week Horoscope మేషరాశి :ఈవారం చేయాలనుకున్న ప్రయాణాలు అనుకోకుండా వాయిదా పడే అవకాశం ఉంది. పెద్దలతో మీకున్న పరిచయం మీకు ఉపయోగపడుతుంది. సోదరుల నుండి ముఖ్యమైన సమాచారం పొందుతారు. వాహనాలను... Read More

తేదీ 07-09-2019 పంచాంగం

Horoscope 07-09-2019 Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , భాద్రపద మాసం  ,  సూర్యోదయం ఉదయం 06.07 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.22 నిమిషాలకు శనివారం శుక్ల నవమి రాత్రి 21.22 నిమిషాల వరకు మూల నక్షత్రం  ఈరోజు మొత్తమ్... Read More

తేదీ 2-09-2019 పంచాంగం

HOROSCOPE  2-09-2019 PANCHANGAM శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , భాద్రపద మాసం  ,  సూర్యోదయం ఉదయం 06.06 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.26 నిమిషాలకు సోమవారం శుక్ల చవితి  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 01.54 నిమిషాల వరకు హస్త... Read More