ఆదివారం పంచాంగం

Daily Panchangam
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , మార్గశిర మాసం  
,
సూర్యోదయం ఉదయం 06.38 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 17.38 నిమిషాలకు
సోమవారం శుక్ల ద్వాదశి ఉదయం 09.54 నిమిషాల వరకు
భరణి నక్షత్రం  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 05.02 నిమిషాల వరకు తదుపరి కృత్తికా నక్షత్రం.
వర్జ్యం మధ్యాహన్నం 13:43 నిమిషాల నుండి మధ్యాహన్నం 15:25 నిముషాల వరకు
దుర్ముహూర్తం
 మధ్యాహన్నం 12:30 నిమిషాల నుండి మధ్యాహన్నం 13:14 నిముషాల వరకు
తదుపరి మధ్యాహన్నం 14:42 నిముషాలనుండి మధ్యాహన్నం 15:26 నిముషాల వరకు
శుభసమయం రాత్రి 23.55 ని.షా నుండి  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 01.37 ని.షావరకు 

పరిఘ యోగం సాయంత్రం 17.05 ని.షా వరకు, తదుపరి శివ యోగం

బాలవ కరణం ఉదయం 09.54 ని.షా వరకు, కౌలవ కరణం రాత్రి 22:23 నిముషాల వరకు

హనుమాన్ వ్రతం,  

Daily Panchangam,Telugu Panchangam,Weekly Panchangam,Tsnews Panchangam,Sunday Panchangam,Dec 9th Panchangam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *