తేదీ 21-12-2019 పంచాంగం

14
February 14th Telugu Panchangam
February 14th Telugu Panchangam
P

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, మార్గశిర మాసం
,
సూర్యోదయం ఉదయం 06.45 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 17.43 నిమిషాలకు
శనివారం కృష్ణ దశమి సాయంత్రం17.15 నిమిషాల వరకు
చిత్త నక్షత్రంరాత్రి19.50 నిమిషాల వరకు తదుపరి స్వాతి నక్షత్రం.
వర్జ్యం రాత్రి / తెల్లవారుజామున 01:09 నిమిషాల నుండి  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 02:40 నిముషాల వరకు
దుర్ముహూర్తం
ఉదయం 06:45 నిమిషాల నుండి ఉదయం 07:29 నిముషాల వరకు
తదుపరి ఉదయం 07:29 నిముషాలనుండి ఉదయం 08:13 నిముషాల వరకు
శుభసమయం మధ్యాహన్నం13.47 ని.షా నుండి మధ్యాహన్నం15.18ని.షావరకు 

శోభన యోగం ఉదయం11.27ని.షా వరకు, తదుపరి అతిగండ యోగం

బద్ర కరణం సాయంత్రం 17.15ని.షా వరకు, బవ కరణం రాత్రి/ తెల్లవారుజామున 04:15 నిముషాల వరకు


దైవజ్ఞరత్న,జ్యోతిష సాగర,జ్యోతిష భాస్కర
డా. టి. శ్రీకాంత్ 

వాగ్దేవిజ్యోతిషాలయం  

srivagdeviastrologyservices
బి. టెక్(మెకానికల్), ఎం. ఎ (జ్యోతిషం),ఎం. ఎ (వేదాంగజ్యోతిషం)మాస్టర్స్ ఇన్ వాస్తు , పి జి డిప్లొమా ఇన్ జ్యోతిర్వాస్తు,సంఖ్యాశాస్త్రం. పి హెచ్ డి (వేదాంగజ్యోతిషం)   ,(ఎమ్ ఎస్ సి (సైకాలజీ ))
9989647466

8985203559
దైవజ్ఞరత్న,జ్యోతిష సాగర,జ్యోతిష భాస్కర
డా. టి. శ్రీకాంత్ 

వాగ్దేవిజ్యోతిషాలయం  

srivagdeviastrologyservices
బి. టెక్(మెకానికల్), ఎం. ఎ (జ్యోతిషం),ఎం. ఎ (వేదాంగజ్యోతిషం)మాస్టర్స్ ఇన్ వాస్తు , పి జి డిప్లొమా ఇన్ జ్యోతిర్వాస్తు,సంఖ్యాశాస్త్రం. పి హెచ్ డి (వేదాంగజ్యోతిషం)   ,(ఎమ్ ఎస్ సి (సైకాలజీ ))
9989647466

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here