మంగళవారం పంచాంగం…

Febraury 11th Panchangam
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం ,మాఘమాసం  
,
సూర్యోదయం ఉదయం 06.49 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 18.12 నిమిషాలకు
మంగళవారం కృష్ణ తదియ  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 02.52 నిమిషాల వరకు
పుబ్బ నక్షత్రం మధ్యాహన్నం 14.23 నిమిషాల వరకు తదుపరి ఉత్తర నక్షత్రం.
వర్జ్యం రాత్రి 20:48 నిమిషాల నుండి రాత్రి 22:14 నిముషాల వరకు
దుర్ముహూర్తం
 ఉదయం 09:05 నిమిషాల నుండి ఉదయం 09:51 నిముషాల వరకు
తదుపరి రాత్రి 23:15 నిముషాలనుండి  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 00:05 నిముషాల వరకు
శుభసమయం ఉదయం 08.43 ని.షా నుండి ఉదయం 10.03 ని.షావరకు
తదుపరి రాత్రి/తెల్లవారుజామున 05:21 నిముషాలనుండి  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 06:47 నిముషాల వరకు

అతిగండ యోగం ఉదయం 07.30 ని.షా వరకు, తదుపరి సుకర్మాన్ యోగం

వనిజ కరణం సాయంత్రం 16.34 ని.షా వరకు, బద్ర కరణం  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 02:52 నిముషాల వరకు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *