మంగళవారం పంచాంగం

Febraury 18 Telugu Panchangam
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం ,మాఘమాసం  ,
సూర్యోదయం ఉదయం 06.45 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 18.15 నిమిషాలకు
మంగళవారం కృష్ణ దశమి మధ్యాహన్నం 14.32 నిమిషాల వరకు
మూల నక్షత్రం  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 06.07 నిమిషాల వరకు తదుపరి పూర్వాషాఢ నక్షత్రం.
వర్జ్యం మధ్యాహన్నం 13:32 నిమిషాల నుండి మధ్యహన్నం 15:11 నిముషాల వరకు
తదుపరి  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 04:27 నిముషాలనుండి  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 06:07 నిముషాల వరకు
దుర్ముహూర్తం
 ఉదయం 09:03 నిమిషాల నుండి ఉదయం 09:49 నిముషాల వరకు
తదుపరి రాత్రి 23:15 నిముషాలనుండి  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 00:05 నిముషాల వరకు
శుభసమయం మధ్యాహన్నం 12.07 ని.షా నుండి మధ్యాహన్నం 12.53 ని.షావరకు 

హర్షణ యోగం ఉదయం 08.44 ని.షా వరకు, తదుపరి వజ్ర యోగం

బద్ర కరణం మధ్యాహన్నం 14.32 ని.షా వరకు, బవ కరణం  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 02:43 నిముషాల వరకు
మహర్షీ దయానంద సరస్వతీ జయంతి.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *