బుధవారం దుర్ముహూర్తం…

Febraury 19th Panchangam

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం ,మాఘమాసం  ,
సూర్యోదయం ఉదయం 06.44 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 18.16 నిమిషాలకు
గురువారం కృష్ణ ద్వాదశి మధ్యాహన్నం 15.59 నిమిషాల వరకు
పూర్వాషాఢ నక్షత్రం ఉదయం 07.28 నిమిషాల వరకు తదుపరి ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం.
వర్జ్యం సాయంత్రం 16:03 నిమిషాల నుండి సాయంత్రం 17:46 నిముషాల వరకు
దుర్ముహూర్తం
 ఉదయం 10:35 నిమిషాల నుండి ఉదయం 11:21 నిముషాల వరకు
తదుపరి మధ్యాహన్నం 15:11 నిముషాలనుండి మధ్యాహన్నం 15:58 నిముషాల వరకు
శుభసమయం  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 02.21 ని.షా నుండి  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 04.04 ని.షావరకు 

సిద్ధి యోగం ఉదయం 07.20 ని.షా వరకు, తదుపరి వ్యతీపాత యోగం

తైత్తుల కరణం మధ్యాహన్నం 15.59 ని.షా వరకు, గరజ కరణం రాత్రి / తెల్లవారుజామున 11:05 నిముషాల వరకు

ప్రదోషవ్రతం,   

Febraury 19th Panchangam,#TodayTeluguPanchangam,Daily Panchangam,2020 Dialy Panchangam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *