తెలుగు పంచాంగం

February 28th Panchangam
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం ,ఫల్గుణమాసం  
,
సూర్యోదయం ఉదయం 06.39 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 18.19 నిమిషాలకు
శుక్రవారం శుక్ల చవితి ఉదయం 06.44 నిమిషాల వరకు,తదుపరి పంచమి.
అశ్వని నక్షత్రం  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 04.03 నిమిషాల వరకు తదుపరి భరణి నక్షత్రం.
వర్జ్యం రాత్రి 23:44 నిమిషాల నుండి  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 01:22 నిముషాల వరకు
దుర్ముహూర్తం
 ఉదయం 08:59 నిమిషాల నుండి ఉదయం 09:46 నిముషాల వరకు
తదుపరి మధ్యాహన్నం 12:52 నిముషాలనుండి మధ్యాహన్నం 13:39 నిముషాల వరకు
శుభసమయం రాత్రి 19.59 ని.షా నుండి రాత్రి 21.46 ని.షావరకు 

శుక్ల యోగం ఉదయం 11.20 ని.షా వరకు, తదుపరి బ్రహ్మ యోగం

బద్ర కరణం ఉదయం 06.44 ని.షా వరకు, బవ కరణం రాత్రి 19:58 నిముషాల వరకు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *