తేదీ 04-10-2019 పంచాంగం

Horoscope 04-10-2019 Panchangam
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం ,  ఆశ్వీయుజ మాసం  
, 
సూర్యోదయం ఉదయం 06.10 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 17.59 నిమిషాలకు
శుక్రవారం శుక్ల షష్ఠి ఉదయం 09.35 నిమిషాల వరకు
జ్యేష్ఠ నక్షత్రం మధ్యాహన్నం 12.20 నిమిషాల వరకు తదుపరి మూల నక్షత్రం.
వర్జ్యం రాత్రి 20:40 నిమిషాల నుండి రాత్రి 22:20 నిముషాల వరకు
దుర్ముహూర్తం
 ఉదయం 08:32 నిమిషాల నుండి ఉదయం 09:19 నిముషాల వరకు
తదుపరి మధ్యాహన్నం 12:29 నిముషాలనుండి మధ్యాహన్నం 13:16 నిముషాల వరకు
శుభసమయం ఉదయం 11.41 ని.షా నుండి మధ్యాహన్నం 12.29 ని.షావరకు 

సౌభాగ్య యోగం రాత్రి 23.56 ని.షా వరకు, తదుపరి శోభన యోగం

తైత్తుల కరణం ఉదయం 09.35 ని.షా వరకు, గరజ కరణం రాత్రి 21:37 నిముషాల వరకు

దుర్గానవరాత్రులు    

 

డా. టి. శ్రీకాంత్ 

వాగ్దేవిజ్యోతిషాలయం  

srivagdeviastrologyservices
బి. టెక్(మెకానికల్), ఎం. ఎ (జ్యోతిషం),ఎం. ఎ (వేదాంగజ్యోతిషం)మాస్టర్స్ ఇన్ వాస్తు , పి జి డిప్లొమా ఇన్ జ్యోతిర్వాస్తు,సంఖ్యాశాస్త్రం. పి హెచ్ డి (వేదాంగజ్యోతిషం)   ,(ఎమ్ ఎస్ సి (సైకాలజీ ))

9989647466

8985203559

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *