తేదీ 07-09-2019 పంచాంగం

Horoscope 07-09-2019 Panchangam

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , భాద్రపద మాసం  
, 
సూర్యోదయం ఉదయం 06.07 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.22 నిమిషాలకు
శనివారం శుక్ల నవమి రాత్రి 21.22 నిమిషాల వరకు
మూల నక్షత్రం  ఈరోజు మొత్తమ్ ఉంది.
వర్జ్యం మధ్యాహన్నం 13:29 నిమిషాల నుండి మధ్యాహన్నం 15:11 నిముషాల వరకు 
తిరిగి రాత్రి / తెల్లవారుజామున 04:48 నిమిషాల నుండి రాతిరి / తెల్లవారుజామున 06:03 నిముషాల వరకు
దుర్ముహూర్తం ఉదయం 06:07 నిమిషాల నుండి ఉదయం 06:56 నిముషాల వరకు
తదుపరి ఉదయం 06:56 నిముషాలనుండి ఉదయం 07:45 నిముషాల వరకు
శుభసమయం రాత్రి 23.42 ని.షా నుండి రాత్రి/ తెల్లవారుజామున 01.43 ని.షావరకు 

ప్రీతి యోగం సాయంత్రం 16.51 ని.షా వరకు, తదుపరి ఆయుశ్మాన్ యోగం

బాలవ కరణం ఉదయం 08.57 ని.షా వరకు, కౌలవ కరణం రాత్రి 21:22 నిముషాల వరకు
డా. టి. శ్రీకాంత్ 

వాగ్దేవిజ్యోతిషాలయం  

srivagdeviastrologyservices
బి. టెక్(మెకానికల్), ఎం. ఎ (జ్యోతిషం),ఎం. ఎ (వేదాంగజ్యోతిషం)మాస్టర్స్ ఇన్ వాస్తు , పి జి డిప్లొమా ఇన్ జ్యోతిర్వాస్తు,సంఖ్యాశాస్త్రం. పి హెచ్ డి (వేదాంగజ్యోతిషం)   ,(ఎమ్ ఎస్ సి (సైకాలజీ ))

9989647466

8985203559

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *