తేదీ 26-09-2019 పంచాంగం

Horoscope 26-09-2019 Panchangam

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , భాద్రపద మాసం  
, 
సూర్యోదయం ఉదయం 06.09 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.06 నిమిషాలకు
గురువారం కృష్ణ ద్వాదశి ఉదయం 11.03 నిమిషాల వరకు
ఆశ్లేష నక్షత్రం ఉదయం 06.41 నిమిషాల వరకు తదుపరి మఘ నక్షత్రం.
వర్జ్యం సాయంత్రం 17:21 నిమిషాల నుండి సాయంత్రం 18:47 నిముషాల వరకు
దుర్ముహూర్తం
 ఉదయం 10:08 నిమిషాల నుండి ఉదయం 10:56 నిముషాల వరకు
తదుపరి మధ్యాహన్నం 14:55 నిముషాలనుండి మధ్యాహన్నం 15:43 నిముషాల వరకు
శుభసమయం  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 01.55 ని.షా నుండి  రాత్రి / తెల్లవారుజామున  03.19 ని.షావరకు 

సిద్ధ యోగం ఉదయం 08.55 ని.షా వరకు, తదుపరి సాధ్య యోగం

తైత్తుల కరణం ఉదయం 11.03 ని.షా వరకు, గరజ కరణం రాత్రి 21:20 నిముషాల వరకు
ప్రదోషవ్రతం 
డా. టి. శ్రీకాంత్ 

వాగ్దేవిజ్యోతిషాలయం  

srivagdeviastrologyservices
బి. టెక్(మెకానికల్), ఎం. ఎ (జ్యోతిషం),ఎం. ఎ (వేదాంగజ్యోతిషం)మాస్టర్స్ ఇన్ వాస్తు , పి జి డిప్లొమా ఇన్ జ్యోతిర్వాస్తు,సంఖ్యాశాస్త్రం. పి హెచ్ డి (వేదాంగజ్యోతిషం)   ,(ఎమ్ ఎస్ సి (సైకాలజీ ))

9989647466

8985203559

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *