వికారి నామసంవత్సర ద్వాదశ రాశుల వారి ఆదాయ వ్యయాలు

 Vivakare Samvastchara Dwadasa Rasula Varee Income and Expenditure 
 
మేషరాశి : 
ఆదాయం —14   వ్యయం —14 రాజపూజ్యం —03 అవమానం –07

వృషభరాశి :
ఆదాయం —08   వ్యయం —08 రాజపూజ్యం —06 అవమానం –06  
మిథునరాశి:
ఆదాయం —11   వ్యయం —05 రాజపూజ్యం —02 అవమానం –02  
కర్కాటకరాశి :
ఆదాయం —05   వ్యయం —05 రాజపూజ్యం —05 అవమానం –02  
సింహరాశి :
ఆదాయం —08   వ్యయం —14 రాజపూజ్యం —01 అవమానం –05  
కన్యారాశి :
ఆదాయం —11   వ్యయం —05 రాజపూజ్యం —04 అవమానం –05  
తులారాశి:
ఆదాయం —08   వ్యయం —08 రాజపూజ్యం —07 అవమానం –01  
వృశ్చికరాశి :
ఆదాయం —14   వ్యయం —14 రాజపూజ్యం —03 అవమానం –01  
ధనస్సురాశి:
ఆదాయం —02   వ్యయం —08 రాజపూజ్యం —06 అవమానం –01  
మకరరాశి : 
ఆదాయం —05   వ్యయం —02 రాజపూజ్యం —02 అవమానం –04  
కుంభరాశి : 
ఆదాయం —05   వ్యయం —02 రాజపూజ్యం —05 అవమానం –04  

మీనరాశి :   

ఆదాయం —02   వ్యయం —08 రాజపూజ్యం —01 అవమానం –07
 
డా. టి. శ్రీకాంత్ 

వాగ్దేవిజ్యోతిషాలయం
బి. టెక్(మెకానికల్), ఎం. ఎ (జ్యోతిషం),
ఎం. ఎ (వేదాంగజ్యోతిషం)మాస్టర్స్ ఇన్ వాస్తు , పి జి డిప్లొమా ఇన్ జ్యోతిర్వాస్తు,సంఖ్యాశాస్త్రం. పి హెచ్ డి (వేదాంగజ్యోతిషం)   ,(ఎమ్ ఎస్ సి (సైకాలజీ ))

9989647466

8985203559

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *