27-07-2019 పంచాంగం

Spread the love
july 27th panchangam
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , ఆషాడమాసం,వర్షరుతువు(దృక్ ) 
సూర్యోదయం ఉదయం 05.58 నిమిషాలకు —సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.48 నిమిషాలకు
శనివారం కృష్ణ దశమి రాత్రి 19.46 నిమిషాల వరకు
కృత్తిక నక్షత్రం రాత్రి 19.31 నిమిషాల వరకు తదుపరి రోహిణి నక్షత్రం.
వర్జ్యం ఉదయం 07:14 నిమిషాల నుండి ఉదయం 08:52 నిముషాల వరకు
దుర్ముహూర్తం
 ఉదయం 05:58 నిమిషాల నుండి ఉదయం 06:49 నిముషాల వరకు
తదుపరి ఉదయం 06:49 నిముషాలనుండి ఉదయం 07:40 నిముషాల వరకు
శుభసమయం సాయంత్రం 17.04 ని.షా నుండి సాయంత్రం 18.42ని.షావరకు 

గండ యోగం ఉదయం 07.57 ని.షా వరకు, తదుపరి వృద్ధి యోగం

వణిజ కరణం ఉదయం 07.57 ని.షా వరకు, బధ్ర కరణం రాత్రి 19:46నిముషాల వరకు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *