12-06-2019 పంచాంగం

JUNE 12TH PANCHANGAM
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం , జ్యేష్ఠమాసం, గ్రీష్మ రుతువు (దృక్ ) 
సూర్యోదయం ఉదయం 05.45 నిమిషాలకు — సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.27 నిమిషాలకు
బుధవారం శుక్ల దశమి సాయంత్రం 18.27 నిమిషాల వరకు
హస్త నక్షత్రం ఉదయం 11.52 నిమిషాల వరకు తదుపరి చిత్త నక్షత్రం.
వర్జ్యం రాత్రి 19:33 నిమిషాల నుండి రాత్రి 21:05 నిముషాల వరకు
దుర్ముహూర్తం
 ఉదయం 11:50 నిమిషాల నుండి మధ్యాహన్నం 12:42 నిముషాల వరకు
శుభసమయం ఉదయం 06.09 ని.షా నుండి ఉదయం 07.41 ని.షావరకు
మరల రాత్రి / తెల్లవారుజామున 04.47 ని.షా నుండి రాత్రి / తెల్లవారుజామున 06.19 ని.షావరకు 

వ్యతీపాత యోగం ఉదయం 06.08 ని.షా వరకు, తదుపరి వరిఘ యోగం

తైత్తుల కరణం ఉదయం 07.22 ని.షా వరకు, గరజ కరణం సాయంత్రం 18:27 నిముషాల వరకు, తదుపరి పరిఘ కరణం 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *