సెప్టెంబరు 30 పంచాంగం

September 30 Panchangam

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం,  ఆశ్వీయుజ మాసం,
సూర్యోదయం ఉదయం 06.10 ని.లకు —సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.03 ని.లకు
సోమవారం శుక్ల విదియ సాయంత్రం 16.49 నిమిషాల వరకు
చిత్త నక్షత్రం సాయంత్రం 16.30 ని.ల వరకు తదుపరి స్వాతి నక్షత్రం.
వర్జ్యం రాత్రి 09:36 నిమిషాల నుండి రాత్రి 23:03 ని.ల వరకు
దుర్ముహూర్తం మధ్యాహన్నం 12:30 ని నుండి 13:17 ని.ల వరకు
తదుపరి మధ్యాహన్నం 14:53 ని నుండి 15:40 ని వరకు
శుభసమయం ఉదయం 10.48 ని.షా నుండి 12.13 ని.షా వరకు
ఇంద్ర యోగం మధ్యాహన్నం 12.10 ని.షా వరకు, తదుపరి వైదృతి యోగం
బాలవ కరణం ఉదయం 06.28 ని.షా వరకు, కౌలవ కరణం సాయంత్రం 16:49 నిముషాల వరకు
దేవీశరవన్నవరాత్రులు రెండోరోజు

Daily Panchangam Updates

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *