శభాష్ విష్ణు.. టైగర్ బిడ్డ అనిపించుకున్నవ్

PJR Son Vishnu Clarity on Party Change పీజేఆర్ అంటే పేదప్రజలకు ఎక్కడ్లేని ప్రేమ. ఆయన కొడుకంటే అంతకుమించిన అభిమానం. అయితే, ప్రత్యర్థుల అంచనాలను పసిగట్టడంలో విఫలమవ్వడంతో విష్ణువర్దన్ రెడ్డి... Read More