గురువారం దుర్ముహూర్తం

Posted on
March 5th Telugu Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం ,ఫల్గుణమాసం  , సూర్యోదయం ఉదయం 06.35 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 18.20 నిమిషాలకు గురువారం శుక్ల దశమి మధ్యాహన్నం 13.18 నిమిషాల వరకు ఆరుద్ర నక్షత్రం ఉదయం 11.26 నిమిషాల వరకు తదుపరి... Read More

తెలుగు పంచాంగం

February 28th Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం ,ఫల్గుణమాసం  , సూర్యోదయం ఉదయం 06.39 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 18.19 నిమిషాలకు శుక్రవారం శుక్ల చవితి ఉదయం 06.44 నిమిషాల వరకు,తదుపరి పంచమి. అశ్వని నక్షత్రం  రాత్రి /... Read More

ఈ రోజు దుర్ముహూర్త సమయం

February 14th Telugu Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం ,మాఘమాసం  , సూర్యోదయం ఉదయం 06.47 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 18.14 నిమిషాలకు శనివారం కృష్ణ సప్తమి సాయంత్రం 16.29 నిమిషాల వరకు విశాఖ నక్షత్రం  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 05.09 నిమిషాల... Read More

ఈ రోజు…దుర్ముహూర్తం ఎప్పుడు?

Telugu Panchangam Today శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం ,మాఘమాసం  , సూర్యోదయం ఉదయం 06.48 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 18.13 నిమిషాలకు బుధవారం కృష్ణ చవితి రాత్రి 23.39 నిమిషాల వరకు ఉత్తర నక్షత్రం ఉదయం 11.46 నిమిషాల వరకు తదుపరి హస్త... Read More

మంగళవారం పంచాంగం…

Febraury 11th Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం ,మాఘమాసం  , సూర్యోదయం ఉదయం 06.49 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 18.12 నిమిషాలకు మంగళవారం కృష్ణ తదియ  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 02.52 నిమిషాల వరకు పుబ్బ నక్షత్రం మధ్యాహన్నం 14.23 నిమిషాల... Read More