ఏపీ డీజీపీ వెనక్కి వెళ్లిపోతున్నారా?

Posted on
AP DGP RETURN TO CENTER? కేంద్ర సర్వీసులకు తిరిగి వెళ్లిపోనున్న ఠాకూర్ ఇప్పటికే దరఖాస్తు చేసుకున్నారని సమాచారం ఆంధ్రప్రదేశ్ డీజీపీ ఆర్పీ ఠాకూర్ తిరిగి కేంద్ర సర్వీసులకు వెళ్లిపోవాలని భావిస్తున్నట్టు... Read More