ఐ ఫోన్ యూజర్లకు సారీ చెప్పిన ఆపిల్

Posted on
APPLE COMPANY SAY SORRY ఐప్యాడ్, ఐఫోన్ వినియోగదారులకు ఆపిల్ సంస్థ సారీ చెప్పింది. గ్రూప్ ఫేస్ టైమ్ కాల్స్ యాప్ లో భద్రతాపరమైన లోపం ఉందని, తమ యూజర్లకు కలిగిన... Read More