డాక్టర్లపై దాడి చేస్తే జైలే!

Posted on
CENTER FOCUS ON DOCTORS దేవుడి తర్వాత దేవుడిగా వైద్యుల్ని భావిస్తుంటారు. రోగాలు నయం చేయాలన్నా.. ప్రాణాలు కాపాడాలన్నా డాక్టర్లు కావాల్సిందే. అయితే, ఇటీవల కాలంలో వారిపైనా దాడులు పెరిగిపోయాయి. చికిత్స... Read More