సమృద్ధిగా వర్షాలు కురుస్తాయి

Posted on
BHAVISHYA VANI IN RANGAM ప్రజలకు ఎలాంటి ఆపదా రానివ్వను రంగంలో భవిష్యవాణి వినిపించిన అమ్మవారు వర్షాల కోసం ఆశతో ఎదురుచూస్తున్న ప్రజలకు అమ్మవారు శుభవార్త చెప్పారు. ఈ ఏడాది వర్షాలు... Read More