పాకిస్తాన్ లో బంధీలైన 34 మంది

Posted on
34 Indian fishermen who were captured in Pakistan భారతదేశానికి చెందిన జాలర్లు పాకిస్థాన్ కు చిక్కారు. అంతర్జాతీయ సరిహద్దు జలాలలను దాటి వెళ్లిన 34మంది భారత జాలర్లను పాకిస్థాన్... Read More