ధరణీని ప్రశంసించిన క్రెడాయ్, ట్రెడా

Credai and Treda Appreciated Dharani ధరణి పోర్టల్ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ లోని క్రెడాయ్, హైదరాబాద్, ట్రెడా సభ్యులు ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేశ్ కుమార్ ని గురువారం కలిశారు. తక్షణ రిజిస్ట్రేషన్... Read More