శుక్రవారం దుర్ముహూర్తం ఎప్పటి వరకు?

Posted on
March 6th Telugu Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం ,ఫల్గుణమాసం  , సూర్యోదయం ఉదయం 06.34 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 18.21 నిమిషాలకు శుక్రవారం శుక్ల ఏకాదశి ఉదయం 11.47 నిమిషాల వరకు పునర్వసు నక్షత్రం ఉదయం 10.39 నిమిషాల వరకు తదుపరి... Read More

గురువారం దుర్ముహూర్తం

Posted on
March 5th Telugu Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం ,ఫల్గుణమాసం  , సూర్యోదయం ఉదయం 06.35 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 18.20 నిమిషాలకు గురువారం శుక్ల దశమి మధ్యాహన్నం 13.18 నిమిషాల వరకు ఆరుద్ర నక్షత్రం ఉదయం 11.26 నిమిషాల వరకు తదుపరి... Read More

తెలుగు పంచాంగం

February 28th Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం ,ఫల్గుణమాసం  , సూర్యోదయం ఉదయం 06.39 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 18.19 నిమిషాలకు శుక్రవారం శుక్ల చవితి ఉదయం 06.44 నిమిషాల వరకు,తదుపరి పంచమి. అశ్వని నక్షత్రం  రాత్రి /... Read More

ఈ రోజు తెలుగు పంచాంగం

Today Telugu Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం ,ఫల్గుణమాసం  , సూర్యోదయం ఉదయం 06.40 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 18.18 నిమిషాలకు గురువారం శుక్ల చవితి ఈరోజు మొత్తం ఉంది, రేవతి నక్షత్రం  రాత్రి /... Read More

బుధవారం దుర్ముహూర్తం…

Febraury 19th Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం ,మాఘమాసం  , సూర్యోదయం ఉదయం 06.44 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 18.16 నిమిషాలకు గురువారం కృష్ణ ద్వాదశి మధ్యాహన్నం 15.59 నిమిషాల వరకు పూర్వాషాఢ నక్షత్రం ఉదయం 07.28 నిమిషాల వరకు తదుపరి ఉత్తరాషాఢ... Read More

మంగళవారం పంచాంగం

Febraury 18 Telugu Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం ,మాఘమాసం  , సూర్యోదయం ఉదయం 06.45 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 18.15 నిమిషాలకు మంగళవారం కృష్ణ దశమి మధ్యాహన్నం 14.32 నిమిషాల వరకు మూల నక్షత్రం  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 06.07 నిమిషాల... Read More

తెలుగు పంచాంగం

Posted on
Febraury 5th Telugu Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం ,మాఘమాసం  , సూర్యోదయం ఉదయం 06.51 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 18.10 నిమిషాలకు బుధవారం శుక్ల ఏకాదశి రాత్రి 21.30 నిమిషాల వరకు మృగశిర నక్షత్రం  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 01.59 నిమిషాల... Read More

సోమవారం తెలుగు పంచాంగం

Posted on
Today Telugu panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం ,మాఘమాసం  , సూర్యోదయం ఉదయం 06.52 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 18.09 నిమిషాలకు సోమవారం శుక్ల నవమి రాత్రి 21.19 నిమిషాల వరకు కృత్తిక నక్షత్రం  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 00.52 నిమిషాల వరకు... Read More

తెలుగు పంచాంగం

ToDay Telugu Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , మార్గశిర మాసం  , సూర్యోదయం ఉదయం 06.49 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 17.48 నిమిషాలకు సోమవారం శుక్ల చవితి మధ్యాహన్నం 13.55 నిమిషాల వరకు ధనిష్ఠ నక్షత్రం రాత్రి 22.48 నిమిషాల వరకు... Read More

నేడు దుర్ముహూర్తం ఎప్పుడు?

To Day Telugu Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , మార్గశిర మాసం  , సూర్యోదయం ఉదయం 06.40 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 17.39 నిమిషాలకు బుధవారం శుక్ల చతుర్దశి ఉదయం 10.59 నిమిషాల వరకు రోహిణి నక్షత్రం  రాత్రి... Read More