తెలుగు పంచాంగం

ToDay Telugu Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , మార్గశిర మాసం  , సూర్యోదయం ఉదయం 06.49 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 17.48 నిమిషాలకు సోమవారం శుక్ల చవితి మధ్యాహన్నం 13.55 నిమిషాల వరకు ధనిష్ఠ నక్షత్రం రాత్రి 22.48 నిమిషాల వరకు... Read More

నేడు దుర్ముహూర్తం ఎప్పుడు?

To Day Telugu Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , మార్గశిర మాసం  , సూర్యోదయం ఉదయం 06.40 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 17.39 నిమిషాలకు బుధవారం శుక్ల చతుర్దశి ఉదయం 10.59 నిమిషాల వరకు రోహిణి నక్షత్రం  రాత్రి... Read More

మంగళవారం పంచాంగం

Daily Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , మార్గశిర మాసం  , సూర్యోదయం ఉదయం 06.39 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 17.39 నిమిషాలకు మంగళవారం శుక్ల త్రయోదశి ఉదయం 10.44 నిమిషాల వరకు కృత్తిక నక్షత్రం  రాత్రి / తెల్లవారుజామున  05.58 నిమిషాల... Read More

ఆదివారం పంచాంగం

Daily Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , మార్గశిర మాసం  , సూర్యోదయం ఉదయం 06.38 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 17.38 నిమిషాలకు సోమవారం శుక్ల ద్వాదశి ఉదయం 09.54 నిమిషాల వరకు భరణి నక్షత్రం  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 05.02 నిమిషాల... Read More

నవంబర్ 27 పంచాంగం

Telugu Panchangam for November 27 శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , మార్గశిర మాసం  , సూర్యోదయం ఉదయం 06.31 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 17.36 నిమిషాలకు బుధవారం శుక్ల పాడ్యమి సాయంత్రం 18.59 నిమిషాల వరకు అనురాధ... Read More

జనవరి 11 పంచాంగం

Posted on
JANUARY 11TH PANCHANGAM శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం , పుష్యమాసం, శిశిర రుతువు జనవరి 11 వ తేదీ సూర్యోదయం ఉదయం 06.53 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 05.55 నిమిషాలకు శుక్రవారం శుక్ల పంచమి రాత్రి 07.54 నిమిషాల వరకు... Read More