కోట్లాది యూజర్ల పాస్ వర్డ్స్ టెక్స్ట్ రూపంలో దాచిన ఫేస్ బుక్

Face Book for billions of users' passwords text ఫేస్ బుక్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఫేమస్ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ యాప్. ఈ యాప్ లో అకౌంట్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు... Read More