కోట కింద కోట..?

Another Fort Under Golconda Fort గోల్కొండ భూగర్భంలో మరో కోట తవ్వకాల్లో బయటపడుతున్న ఆనవాళ్లు ఏఎస్ఐ నిపుణుల బృందం పరిశీలన వందల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్న గోల్కొండ కోట భూగర్భంలో... Read More