బలవంతంగా తాళి కట్టి ఆపై చిత్రహింసలు పెట్టిన ఘనుడు

Posted on
He was forced to Tie Knocks and torture . కేసు నమోదు సమాజంలో మహిళలు అడుగడుగునా వేధింపులకు గురవుతూనే ఉన్నారు. ప్రేమించమని కొందరు, పెళ్లి చేసుకోమని కొందరు, పెళ్లి... Read More