ఆ బాంబ్ పేలుళ్ళ ఘటనలో హైదరాబాద్ ఆర్మీ డాక్టర్ పాత్ర

Hyderabad Army Doctor in the event of the bomb blasts మరోసారి హైదరాబాద్ తీవ్రవాద కార్యకలాపాలకు వేదికగా మారింది. దేశంలో ఎక్కడ తీవ్రవాద సంఘటనలు జరిగినా…దాని మూలలు హైదరాబాద్... Read More