ఇక విమానాలు తప్పిపోవు

Posted on
AEROPLANES DIDN’T MISSING దాదాపు ఐదేళ్ల క్రితం మలేసియా ఎయిర్ లైన్స్ కు చెందిన విమానం అదృశ్యమైన సంగతి గుర్తుందా? 239 మంది ప్రయాణికులు వెళుతున్న ఆ విమానం సముద్రంలో ఎక్కడో... Read More