లక్షల ఉద్యోగాలు కాస్ట్ కటింగ్

Posted on
Lakhs Of Jobs Lost కరోనా వైరస్ ప్రపంచాన్ని ఆర్ధిక కష్టాలలోకి నెడుతుంది . కరోనా వైరస్ తో ప్రాణాలను పోగొట్టుకోవటం మాత్రమే కాదు ఉపాధిని  కూడా పోగొట్టుకునే పరిస్థితి వస్తుంది.... Read More