సబ్బవరంలో కోటి రూపాయలు సీజ్

One Crore seized on Sabaravarm … ఇద్దరు అరెస్ట్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికల వేళ పెద్ద ఎత్తున కట్టల పాములు బయట పడుతున్నాయి. హవాలా మార్గంలో డబ్బులు రవాణాకి పాల్పడుతున్న్నారు.... Read More