నెల రోజుల్లో కోటీశ్వరుడు…  ఎలా?

Karnataka farmer becomes crorepati సంపాదన అనేది మానవ నైజం. బాగా సంపాదించాలి, పెద్ద బంగ్లాలు, కార్లు, ఖరీదైన జీవితాన్ని అనుభవించాలని ఎవరికీ ఉండదు చెప్పండి. అయితే సంపాదన అనేది రెండు... Read More