యూకే వైరస్ హంబక్కేనా?

UK VIRUS.. NEW STRATEGY అందరూ కరోనా ముప్పు తప్పిందని అనుకుంటున్నారు. ఎక్కడ పడితే అక్కడ స్వేచ్ఛగా తిరుగుతున్నారు. బస్సులు, రైళ్లు, విమానాల్లో ప్రయాణిస్తున్నారు. ఆఫీసులు ఆరంభమయ్యాయి. నెమ్మదిగా మార్కెట్ మళ్లీ... Read More