అమెరికాలో చెలరేగిన చలిగాలులు

Posted on
COLD WAVES IN AMERICA మైనస్ 66 డిగ్రీలకు పడిపోయిన ఉష్ణోగ్రతలు 21 మంది మృతి అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో చలిగాలులు చెలరేగిపోతున్నాయి. శీతాకాలంలో చల్లగా ఉండే దేశం ఈసారి ఏకంగా గడ్డ... Read More