తెలంగాణలో రాజ్యాంగ సంక్షోభం?

Spread the love Telangana Constitutional Crisis? ఆర్టీసీ సమ్మె ఉధృతంగా సాగుతోంది. 13వ రోజు ఆర్టీసీ కార్మికులు బైక్ ర్యాలీలు చేశారు. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ఆర్టీసీ కార్మికుల … Continue reading తెలంగాణలో రాజ్యాంగ సంక్షోభం?