తెలంగాణా ఆర్టీసీ ఎండీ  వీరిలో ఎవరో ?

Telangana RTC MD Who among them తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మె  ఉధృతంగా మారింది . కానీ ప్రభుత్వం మాత్రం మొండి వైఖరి వీడటం లేదు . దసరా … Continue reading తెలంగాణా ఆర్టీసీ ఎండీ  వీరిలో ఎవరో ?