01-12-2019 పంచాంగం

Telugu Panchangam
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , మార్గశిర మాసం  
,
సూర్యోదయం ఉదయం 06.34 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 17.36 నిమిషాలకు
ఆదివారం శుక్ల పంచమి రాత్రి 19.13 నిమిషాల వరకు
ఉత్తరాషాడ నక్షత్రం ఉదయం 09.41 నిమిషాల వరకు తదుపరి శ్రవణం నక్షత్రం.
వర్జ్యం మధ్యాహన్నం 14:02 నిమిషాల నుండి మధ్యాహన్నం 15:46 నిముషాల వరకు
దుర్ముహూర్తం
 సాయంత్రం 16:08 నిమిషాల నుండి సాయంత్రం 16:52 నిముషాల వరకు
శుభసమయం  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 00.27 ని.షా నుండి  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 02.11 ని.షావరకు 

వృద్ధి యోగం మధ్యాహన్నం 13.32 ని.షా వరకు, తదుపరి ధ్రువ యోగం

బవ కరణం ఉదయం 06.34 ని.షా వరకు, బాలవ కరణం రాత్రి 19:13 నిముషాల వరకు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *