శనివారం తెలుగు పంచాంగం

To Day Panchangam
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , మార్గశిర మాసం  ,
సూర్యోదయం ఉదయం 06.33 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 17.36 నిమిషాలకు
శనివారం శుక్ల చవితి సాయంత్రం 18.05 నిమిషాల వరకు
పూర్వాషాడ నక్షత్రం ఉదయం 08.17 నిమిషాల వరకు తదుపరి ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం.
వర్జ్యం సాయంత్రం 16:45 నిమిషాల నుండి సాయంత్రం 18:26 నిముషాల వరకు
దుర్ముహూర్తం
 ఉదయం 06:33 నిమిషాల నుండి ఉదయం 07:17 నిముషాల వరకు
తదుపరి ఉదయం 07:17 నిముషాలనుండి ఉదయం 08:02 నిముషాల వరకు
శుభసమయం  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 02.55 ని.షా నుండి  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 04.36 ని.షావరకు 

గండ యోగం మధ్యాహన్నం 13.55 ని.షా వరకు, తదుపరి వృద్ధి యోగం

బద్ర కరణం సాయంత్రం 18.05 ని.షా వరకు, బవ కరణం మిగితా రోజు మొత్తం ఉంది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *