తెలుగు పంచాంగం

ToDay Telugu Panchangam
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , మార్గశిర మాసం  
,
సూర్యోదయం ఉదయం 06.49 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 17.48 నిమిషాలకు
సోమవారం శుక్ల చవితి మధ్యాహన్నం 13.55 నిమిషాల వరకు
ధనిష్ఠ నక్షత్రం రాత్రి 22.48 నిమిషాల వరకు తదుపరి శతభిష నక్షత్రం.
వర్జ్యం రాత్రి / తెల్లవారుజామున 06:48 నిమిషాల నుండి  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 08:35 నిముషాల వరకు
దుర్ముహూర్తం
 మధ్యాహన్నం 12:41 నిమిషాల నుండి మధ్యాహన్నం 13:24 నిముషాల వరకు
తదుపరి మధ్యాహన్నం 14:52 నిముషాలనుండి మధ్యాహన్నం 15:26 నిముషాల వరకు
శుభసమయం ఉదయం 11.24 ని.షా నుండి మధ్యాహన్నం 13.09 ని.షావరకు 

వజ్ర యోగం రాత్రి 20.33 ని.షా వరకు, తదుపరి సిద్ది యోగం

బద్ర కరణం మధ్యాహన్నం 13.55 ని.షా వరకు, బవ కరణం  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 02:55 నిముషాల వరకు

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *