పంచాంగం

ToDay Telugu Panchangam
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , మార్గశిర మాసం  
,
సూర్యోదయం ఉదయం 06.48 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 17.47 నిమిషాలకు
శనివారం శుక్ల విదియ ఉదయం 11.10 నిమిషాల వరకు
ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం సాయంత్రం 18.44 నిమిషాల వరకు తదుపరి శ్రవణం నక్షత్రం.
వర్జ్యం రాత్రి 23:02 నిమిషాల నుండి  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 00:45 నిముషాల వరకు
దుర్ముహూర్తం
 ఉదయం 06:48 నిమిషాల నుండి ఉదయం 07:32 నిముషాల వరకు
తదుపరి ఉదయం 07:32 నిముషాలనుండి ఉదయం 08:16 నిముషాల వరకు
శుభసమయం మధ్యాహన్నం 12.01 ని.షా నుండి మధ్యాహన్నం 13.42 ని.షావరకు 

వ్యాగ్యాత యోగం రాత్రి 20.28 ని.షా వరకు, తదుపరి హర్షణ యోగం

కౌలవ కరణం ఉదయం 11.10 ని.షా వరకు, తైత్తుల కరణం రాత్రి 23:38 నిముషాల వరకు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *