బ్లాక్ ఫంగస్ రోగులకు 350 మందులు

350 medicines to Black Fungus Patients
ముకోర్మైకోసిస్(బ్లాక్ ఫంగస్) చికిత్సలో ఉపయోగించే యాంఫోటెరిసిన్-బి ఇంజెక్షన్ లను కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాలకు కేటాయించింది. దేశంలో ముకోర్మైకోసిస్ బాధితుల సంఖ్య పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో గత కేటాయింపులపై తాజాగా సమీక్షించింది. దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 8,848 బాధితులు బ్లాక్ ఫంగస్ చికిత్స పొందుతున్నట్లు గుర్తించింది. 23,680 యాంఫోటెరిసిన్-బి వయల్స్ రాష్ట్రాలు/ కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు అదనంగా కేటాయించింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 350 రోగులకు గాను 890 యాంఫోటెరిసిన్-బి ఔషధాల్ని కేటాయించింది.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest article