మా ఆవిడ ఏ పని చెబితే అది చేస్తున్నా

ALI ON LOCKDOWN

సినీ నటుడు ఆలీ లాక్ డౌన్ సందర్భంగా ప్రతి రోజు ఏం చేస్తున్నాడనే విషయాన్ని వివరించారు. అది చదువుతుంటే ప్రతిఒక్కరికీ ఆశ్చర్యమేస్తుంది. రోజూ కార్లు కడుగుతున్నా.. ఇంట్లో పని చేస్తున్నా. కాయగూరలు కట్‌ చేస్తున్నా. ఇల్లంతా శుభ్రపరుస్తున్నా. అప్పుడప్పుడు ఓ గంటో, గంటన్నరో టీవీ చూస్తున్నా. ఇంకా మా ఆవిడ ఏ పని చెబితే అది చేస్తున్నా.. వంట పని లాంటివి. నాకు కొన్ని వంటలు వచ్చు.

TOLLYWOOD LOCKDOWN NEWS

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *