నేటి పంచాంగం

Posted on
January 17th Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, పుష్యమాసం, సూర్యోదయం ఉదయం 06.53 నిమిషాలకు – సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 17.59 నిమిషాలకు శుక్రవారం కృష్ణసప్తమి ఉదయం 07.28 నిమిషాల వరకు, తదుపరి అష్టమి, చిత్త నక్షత్రం రాత్రి/ తెల్లవారుజామున 01.13 నిమిషాల వరకు... Read More

నేటి పంచాంగం

Posted on
January 16th Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం ,పుష్యమాసం , సూర్యోదయం ఉదయం 06.53 నిమిషాలకు-సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 17.58 నిమిషాలకు గురువారం కృష్ణ షష్ఠి ఉదయం 09.41 నిమిషాల వరకు హస్త నక్షత్రం  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 02.31 నిమిషాల వరకు తదుపరి చిత్త... Read More

సంక్రాంతి పంచాంగం

sankranti panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, పుష్యమాసం సూర్యోదయం ఉదయం 06.53 నిమిషాలకు–సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 17.58 నిమిషాలకు బుధవారం కృష్ణ పంచమి మధ్యాహ్నం 12.10 నిమిషాల వరకు ఉత్తర ఫల్గుణి నక్షత్రం  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 04.07 నిమిషాల వరకు తదుపరి... Read More

భోగి పండుగ పంచాంగం

Posted on
Bhogi Festival Panchangam 2020 శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం ,పుష్యమాసం  , సూర్యోదయం ఉదయం 06.53 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 17.57 నిమిషాలకు మంగళవారం కృష్ణ చవితి మధ్యాహన్నం 14.49 నిమిషాల వరకు మఘ నక్షత్రం ఉదయం 07.55 నిమిషాల వరకు తదుపరి... Read More

నేటి తెలుగు పంచాంగం

Posted on
To Day Telugu Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం ,పుష్యమాసం  , సూర్యోదయం ఉదయం 06.53 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 17.56 నిమిషాలకు సోమవారం కృష్ణ తదియ సాయంత్రం 17.32 నిమిషాల వరకు ఆశ్లేష నక్షత్రం ఉదయం 09.55 నిమిషాల వరకు తదుపరి... Read More

నేటి పంచాంగం

Posted on
JANUARY 10TH PANCHANGAM జనవరి 10వ పంచాంగం శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం ,పుష్యమాసం  , సూర్యోదయం ఉదయం 06.53 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 17.55 నిమిషాలకు శుక్రవారం శుక్ల పౌర్ణమి  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 00.50 నిమిషాల వరకు... Read More

తెలుగు పంచాంగం

ToDay Telugu Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , మార్గశిర మాసం  , సూర్యోదయం ఉదయం 06.49 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 17.48 నిమిషాలకు సోమవారం శుక్ల చవితి మధ్యాహన్నం 13.55 నిమిషాల వరకు ధనిష్ఠ నక్షత్రం రాత్రి 22.48 నిమిషాల వరకు... Read More

పంచాంగం

ToDay Telugu Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , మార్గశిర మాసం  , సూర్యోదయం ఉదయం 06.48 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 17.47 నిమిషాలకు శనివారం శుక్ల విదియ ఉదయం 11.10 నిమిషాల వరకు ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం సాయంత్రం 18.44 నిమిషాల వరకు... Read More

చంద్రదర్శనం

2019 Chandra Darshan శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , మార్గశిర మాసం  , సూర్యోదయం ఉదయం 06.48 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 17.46 నిమిషాలకు శుక్రవారం శుక్ల పాడ్యమి ఉదయం 10.39 నిమిషాల వరకు పూర్వాషాఢ నక్షత్రం సాయంత్రం 17.31 నిమిషాల వరకు... Read More

కేతుగ్రస్థ సూర్యగ్రహణం .. డైరెక్ట్ గా చూస్తే డేంజర్

What happen if we see ketugrastha chandra grahana సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం కొనసాగుతుంది . గురువారం(డిసెంబర్ 26, 2019) ఉదయం 7.59 గంటలకు సూర్యగ్రహణం ప్రారంభమైంది. ఉ.9.04 గంటలకి గ్రహణం... Read More