తేదీ 26-09-2019 పంచాంగం

Horoscope 26-09-2019 Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , భాద్రపద మాసం  ,  సూర్యోదయం ఉదయం 06.09 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.06 నిమిషాలకు గురువారం కృష్ణ ద్వాదశి ఉదయం 11.03 నిమిషాల వరకు ఆశ్లేష నక్షత్రం ఉదయం 06.41 నిమిషాల వరకు... Read More

తేదీ 25-09-2019 పంచాంగం

Horoscope  25-09-2019 panchnagam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , భాద్రపద మాసం  , సూర్యోదయం ఉదయం 06.09 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.07 నిమిషాలకు బుధవారం కృష్ణ ఏకాదశి మధ్యాహన్నం 14.09 నిమిషాల వరకు పుష్యమి నక్షత్రం ఉదయం 08.54 నిమిషాల వరకు... Read More

22-09-2019 నుండి 28-09-2019 వరకు వారఫలాలు

Weekly Horoscope 22-09-2019 to 28-09-2019 మేషరాశి :ఈవారం మొత్తం మీద ఆరంభంలో కొద్దిగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు, చేపట్టే పనుల విషయంలో స్పష్టత కలిగి ఉండుట సూచన. ప్రయాణాలు చేయుటకు అవకాశం ఉంది,... Read More

తేదీ 24-09-2019 పంచాంగం

Horoscope 24-09-2019 Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , భాద్రపద మాసం  , సూర్యోదయం ఉదయం 06.09 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.08 నిమిషాలకు మంగళవారం కృష్ణ దశమి సాయంత్రం 16.42 నిమిషాల వరకు పునర్వసు నక్షత్రం ఉదయం 10.32 నిమిషాల వరకు... Read More

తేదీ 23-09-2019 పంచాంగం

HOROSCOPE 23-09-2019 PANCHANGAM శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , భాద్రపద మాసం  ,  సూర్యోదయం ఉదయం 06.08 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.09 నిమిషాలకు సోమవారం కృష్ణ నవమి సాయంత్రం 18.37 నిమిషాల వరకు ఆరుద్ర నక్షత్రం ఉదయం 11.30 నిమిషాల వరకు తదుపరి... Read More

తేదీ 22-09-2019 పంచాంగం

HOROSCOPE 22-09-2019 PANCHANGAM శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , భాద్రపద మాసం  ,  సూర్యోదయం ఉదయం 06.08 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.09 నిమిషాలకు ఆదివారం కృష్ణ అష్టమి రాత్రి 19.50 నిమిషాల వరకు మృగశిర నక్షత్రం ఉదయం 11.47 నిమిషాల వరకు తదుపరి... Read More

తేదీ 21-09-2019 పంచాంగం

HOROSCOPE 21-09-2019 PANCHANGAM శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , భాద్రపద మాసం  ,  సూర్యోదయం ఉదయం 06.08 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.10 నిమిషాలకు శనివారం కృష్ణ సప్తమి రాత్రి 20.21 నిమిషాల వరకు రోహిణి నక్షత్రం ఉదయం 11.23 నిమిషాల వరకు తదుపరి... Read More

తేదీ 20-09-2019 పంచాంగం

Horoscope 20-09-2019 Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , భాద్రపద మాసం  ,  సూర్యోదయం ఉదయం 06.08 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.11 నిమిషాలకు శుక్రవారం కృష్ణ షష్ఠి రాత్రి 20.11 నిమిషాల వరకు కృత్తికా నక్షత్రం ఉదయం 10.21 నిమిషాల వరకు... Read More

తేదీ 19-09-2019 పంచాంగం

Horoscope 19-09-2019 Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , భాద్రపద మాసం  ,  సూర్యోదయం ఉదయం 06.08 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.12 నిమిషాలకు గురువారం కృష్ణ పంచమి రాత్రి 19.26 నిమిషాల వరకు భరణి నక్షత్రం ఉదయం 08.46 నిమిషాల వరకు... Read More

తేదీ 18-09-2019 పంచాంగం

Horoscope 18-09-2019 Panchangam శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , దక్షిణాయణం , భాద్రపద మాసం  ,  సూర్యోదయం ఉదయం 06.08 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.13 నిమిషాలకు బుధవారం కృష్ణ చవితి సాయంత్రం 18.12 నిమిషాల వరకు అశ్విని నక్షత్రం ఉదయం 06.45 నిమిషాల వరకు... Read More